Regulamin

REGULAMIN

1.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania produktów ze strony internetowej www.tenaro.eu od TENARO Tetiana Mohyl, Aleja Spółdzielczości Pracy 31, 20-147 Lublin, NIP: 9462691842, REGON: 384438285, wpisana do rejestru CEIDG.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym www.tenaro.eu. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;

Sprzedawca – TENARO Tetiana Mohyl, Aleja Spółdzielczości Pracy 31, 20-147 Lublin, NIP: 9462691842, REGON: 384438285;

Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

 1. Strona oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internetowej wykonywane ręcznie przez Sprzedawcę torby, torebki, plecaki, i inne towary wyprodukowane ze skóry naturalnej. Powyższe produkty dostępne są poprzez Stronę w formie gotowych wyrobów bądź na zamówienie. Wszystkie produkty wytwarzane są w Polsce.
 2. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej tenaro.eu, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.
 3. Klient może kontaktować się z Producentem drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b, drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@tenaro.eu oraz pod numerem telefonu: +48 660 300 381.

 2. Warunki korzystania z usługi

 1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  • posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  • posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  • korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
  • korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
  • włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Strona internetowa udostępnia usługi elektroniczne w postaci: Formularza zamówienia. Za świadczenie tych usług niepobierane żadne opłaty.
 3. Aby skorzystać z Formularza zamówienia klient wybiera interesujący go produkt, a następnie naciska przycisk „zamów”. Naciśnięcie przyciska powoduje rozwinięcie Formularza zamówienia, w którym Klient samodzielnie wypełnia formularz podstawowych danych osobowych koniecznych do rozpoczęcia składania zamówienia.
 4. Skorzystanie z Formularza zamówienia nie jest równoznaczne z dokonaniem zakupu określonego towaru (zawarciem umowy sprzedaży). Warunkiem skorzystania z w/w formularza jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
 5. Naciśnięcie przycisku „wyślij” powoduje wysłanie informacji wpisanych przez Klienta na adres e-mail Producenta.

 3. Zawieranie umów

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Producentem a Klientem.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie ceny są wyłącznie cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena podawana jest przez Producenta w potwierdzeniu zamówienia i zależy od użytych materiałów, rozmiarów produktu i wybranego wykończenia.
 4. Producent dochowuje należytej staranności by zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor i fakturę. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości ekranu, na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Producent w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt z Producentem.
 5. Produkty wykonywane są z najwyższej jakości skór naturalnych. Wszelkie rysy i zadrapania powstające w miarę używania nie wpływają na jakość przedmiotu, a jedynie na jego charakter i wynikają z naturalnych właściwości użytych materiałów.
 6. Producent oferuje produkty wykonywane ze skóry noszącej celowe przebarwienia, zadrapania. Wszystkie w/w cechy podawane są Klientowi do wiadomości w trakcie omawiania szczegółów zamówienia.
 7. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej z wykorzystaniem Formularza zamówienia, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Producenta. Producent nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.
 8. Po otrzymaniu wiadomości e-mail Klienta (wysłanej przy użyciu Formularza zamówienia lub bezpośrednio z poczty elektronicznej Klienta) Strony, w drodze wymiany wiadomości e-mail, dokonują ustalenia wszystkich koniecznych danych specyfikacyjnych zamawianego produktu. W powyższy sposób w szczególności Strony mogą ustalić ilość, rodzaj, kształt i rozmiary produktu, użyte materiały, rodzaj wykończenia i dodatki.
 9. Po ostatecznym ustaleniu wszystkich w/w danych specyfikacyjnych produktu Klient przekazuje Sprzedawcy dane niezbędne do zrealizowania zamówienia i jego dostarczenia Klientowi, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, dane do faktury VAT (imię, nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP, numer REGON).
 10. Po uzyskaniu wszystkich koniecznych danych Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia klient zostaje związany obowiązkiem dokonania zapłaty.
 11. Po otrzymaniu przez Sprzedawca ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 12. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, tj. przed otrzymaniem e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Sprzedawcą.
 13. Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie internetowej;
  • wysłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w §3 ust. 6
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku, gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą lub nie została uiszczona zapłata zaliczki, zadatku lub ceny w ustalonym przez Strony terminie.

 4. Terminy i sposoby płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
 2. Przedpłata na rachunek bankowy
 3. Płatność gotówką w pracowni Sprzedawcy przy odbiorze osobistym.
 4. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty na rachunek bankowy, Klient jest obowiązany dokonać zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia Sprzedawcy złożenia zamówienia.
 5. Sprzedawca przewiduje możliwość pobierania od klientów zadatków, zaliczanych na poczet ceny zakupu wytworzonego produktu, w przypadku, gdy Sprzedawca na szczególne żądanie Klienta zamawia materiały, z których powstać ma zamawiany produkt. W/w zadatek, a także termin jego płatności, jest ustalany indywidualnie i wynosi maksymalnie 30% wartości produktu.

 5. Sposoby i koszty dostawy

 1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.
 2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
 3. Sprzedawca umożliwia wybór następujących sposobów dostawy:
  • Przesyłka kurierska;
  • Paczkomat (InPost)
  • Przesyłka pocztowa (Poczta Polska);
  • Odbiór osobisty.
 4. Czas realizacji zamówienia jest następujący:
  • w przypadku zamówienia produktów w formie gotowych wyrobów wynosi od 2 do 4 dni od daty zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy.
  • w przypadku zamówienia produktu na zamówienie czas realizacji zamówień jest ustalany indywidualnie i zależy od rozmiarów i stopnia skomplikowania zamówienia. Termin realizacji zamówienia wskazany jest każdorazowo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 5. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Klient jest powiadamiany w wiadomości e-mail o możliwości odbioru towaru w pracowni Sprzedawcy. Odbiór osobisty powinien nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Klienta.

 6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Sprzedawcom w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: TENARO Tetiana Mohyl, Aleja Spółdzielczości Pracy 31, 20-147 Lublin, jak i elektroniczną na adres: biuro@tenaro.eu.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres pracowni Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.
 7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 10. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z włączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.
 12. Sprzedawca umożliwia Klientom składanie zamówień indywidualnych. Rozumie się przez to wszelkie zmiany dokonywane w produktach na życzenie Klienta, jak zmiana wielkości, fasonu, wykorzystanych materiałów, sposobu wykończenia i dodatków.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt wykonywany na zamówienie indywidualne określone w punkcie poprzedzającym, tj. produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 7. Umowy zawierane z przedsiębiorcami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami.
 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 3. Przedsiębiorca jest obowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.
 6. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 8. Reklamacja produktu (rękojmia za wady)

 1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w następujący sposób:
  • wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres biuro@tenaro.eu;
  • poprzez złożenie ustnego oświadczenia Sprzedawcy, następnie przez niego spisanego.
 3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • imię i nazwisko lub firmę kupującego;
  • adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  • dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
  • dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
  • wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
  • źądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
  • datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do pracowni Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamowanego produktu, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
 8. Sprzedawca oferuje również usługi wykonywania produktów z materiałów powierzonych przez Klienta. W w/w przypadku Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za jakość i zużywanie się wykorzystanych materiałów podczas użytkowania gotowego produktu.

 9. Gwarancja

 1. Wszystkie produkty oferowane u sprzedawcy objęte są 2 letnią gwarancją.
 2. Do trybu zgłaszania wad objętych gwarancją stosuje się postanowienia dotyczące zgłaszania reklamacji.
 3. Gwarancja obejmuje wady ukryte, nie zaś te, które powstają w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu. W szczególności gwarancja nie obejmuje naturalnych procesów zmiany wyglądu skóry, jej przebarwiania się i naturalnego starzenia, ponieważ zmiany te wynikają z właściwości użytego materiału.

 10. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  • skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  • zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 11. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 24 września 2019 roku.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: TENARO Tetiana Mohyl, Aleja Spółdzielczości Pracy 31, 20-147 Lublin, NIP: 9462691842, REGON: 384438285

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy __________.

Data odbioru produktów __________.

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) __________.

Adres konsumenta(-ów) __________.

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl